آخرین خبر/ شیوا ابراهیمی این عکس را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد.