آخرین خبر/ آرامه اعتمادی(منتقد سینما) نوشت: «قسمت ۲۳ سریال دل، با ۵۲ دقیقه در بازار پخش و ارائه شده. از سر کنجکاوی دقایق مفیدش را محاسبه کردم؛ با حذف صحنه‌های «موسیقی(کلیپ‌طور)»، «آنچه دیده‌اید» و «آنچه خواهید دید» و «فلش بک‌»ها، با اغماض، حدودا ۲۹ دقیقه روند داستان‌گویی این قسمت بوده است.