آخرین خبر/ شوخی جالب مهران مدیری با تاخیرهای طولانی هواپیما ها و انتظار مسافرها در فرودگاه ها.