آخرین خبر/ پیشنهاد تربیت جوانان توسط پدران با روش مهران مدیری