آخرین خبر/ منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: تولدتون مبارک جناب فرجی.
به همراه پیمان عباسی نویسنده و مهدی فرجی ریاست سابق شبکه یک و دو در صدا و سیما و تهیه کننده.