آخرین خبر/ سام درخشانی با انتشار این عکس نوشت: وقتی کارگردان و طراح سوال پرسپولیسی باشن و بخوان سر به سر من بزارن
😉😂
پ ن: کُری بخونید ولی بی احترامی به هم نکنید لطفا