آخرین خبر/ شاداب وثوقی (عکاس هنرمندان) این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.