آخرین خبر/ آناهیتا درگاهی این عکس را به اشتراک گذاشته است.