آخرین خبر/ دلیل جذاب بودن نقش های منفی از زبان فریبا نادری در برنامه دورهمی