آخرین خبر/ علدالرضا کاهانی با انتشار این تصویر نوشت:«این عکس -به نوعی- آخرین حضور رسمی من در ایران است.
جشن منتقدان بود و دعوت شده بودم جایزه‌ی مهدی هاشمی را بدهم.
دوست داشتم مهدی جان زودتر جایزه‌اش را دریافت کند و سالن را ترک کنم.
پس از مراسم باید به فرودگاه می‌رفتم و حتی چمدانم در اتوموبیل دوستم بود و لباس‌هایم مناسب پرواز.
انگار آرام‌تر از همه‌ی سال‌های پیش شده بودم. احساس خداحافظی می‌کردم. همه کار کرده بودم در سینمای ایران.
تصویر تک‌تک آدم‌هایی که دوستشان نداشتم از مقابل چشمانم عبور می‌کرد و خوشحال بودم دیگر با آن‌ها کاری ندارم.
با این حال غمگین بودم.
سالن شلوغ بود و همه بی‌خودی شاد!
وقتی روی صحنه دعوت شدم -طبق روال- مجری مراسم خواست حرفی بزنم که برای اولین بار گفتم حرفی برای گفتن ندارم.»