آخرین خبر/ سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت: سلام سلام امروز در هوای گرم سر سریال خانه امن.