آخرین خبر/ آزاده نامداری این عکس با همسرش را منتشر کرد.