آخرین خبر/ شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت: هیچوقت چند کار تصویر هم زمان قبول نکرده ام..این روزها بخاطر تعطیلی نسبتن طولانی برای کورونا و همینطور برخی اهمال کاری هایی که از قبل اتفاق افتاده، سه شخصیت را همزمان پیش می برم!.. بابتش خوشحال نیستم ولی چاره ی دیگری هم نیست! پریروز آقای پیکی که آمده بودند دم در خانه تا بسته ای تحویل بدهند می پرسیدند که چرا کم کار می کنم!
در این جور مواقع جوابی نمی دهم..لبخند می زنم و می گذرم..خیلی ها هنوز نمی دانند که پروسه ی فیلمبرداری زمان زیاد می برد و چه سختی هایی به همراه دارد..به هر صورت اگر این سه کار در زمانهای نزدیک به هم پخش شوند،احتمالن باید جوابگوی برخی باشم که؛چرا اینقدر کار می کنید!!
خلاصه که حرفی باید برای گفتن باشد و امورات با یک احوالپرسی ساده نمی گذرد!
پ.ن: امیدوارم بتوانم به سلامت این کارها را به پایان برسانم و اینکه به موقع نام کارها و مشخصاتشان را خواهم گفت.