آخرین خبر/ علیرضا طلیسچی با انتشار این عکس نوشت: من، خُردِ جَمعِ بزرگانم ، تو میتوانی بزرگِ جَمعِ خُردان باشی. مزاحمت نمیشم ! هرجور که به آرامش میرسی.