آخرین خبر/ سوگل خلیق با انتشار این عکس نوشت: دلتنگی