آخرین خبر/ ستاره حسینی این استوری را در اینستاگرامش منتشر کرد.