آخرین خبر/ روشنک گرامی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.