آخرین خبر/ علی سخنگو با انتشار این عکس نوشت: بازی نور
سوفیا و من
ثبت یک خاطره.
.
#سوفیاهادی
#علی_سخنگو
#بازیگر
#دستیارکارگردان
#کودک