آخرین خبر/ مهران مدیری با انتشار این عکس نوشت:
🍃عکس جدید 😍
🍃۱۳ خرداد ۹۹
به همراه هوادار