آخرین خبر/ حضور مهمان برنامه سلام صبح بخیر به همراه یک روباه.