آخرین خبر/ میلاد کی‌مرام با انتشار این عکس نوشت: هدف اینه که با خاطره ها بمیرم نه رویا ها