آخرین خبر/ علی ضیاء با انتشار این عکس نوشت: بخندی الهی همیشه
جدیدن بد اخلاق شدی امسال اخلاقت رو خوب کن
تولدت مبارک رفیق و بردارم