آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این ویدئو نوشت: انتخاب لباس ننه نقلی جان اونم برای مناسب های ویژه
داشته باش آخری رو :
واسه پیرزن هاست
خدا حفظت کنه عسل بانوی من