آخرین خبر/ لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت: باقی مونده از عکسهای کاشان