آخرین خبر/ المیرا شریفی‌مقدم با انتشار این عکس نوشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۲ هموطن رو بر اثر #کرونا ازدست دادیم.حالا هر ۹ دقیقه یک نفر از کرونا فوت می کند! کار این ویروس ناشناخته با انسان هنوز تمام نشده. مراقبت کنید و بدون ماسک جایی نرید.
#من_ماسک_میزنم و بدون ماسک داخل فروشگاه و مغازه هم نمیرم.
آرزوی سلامتی