آخرین خبر/ از عزا درآوردن وحید شمسایی بعد از فوت پدرش در برنامه زنده.