فیلم نیوز/ نمایش آنلاین «تیغ و ترمه» همچنان ادامه دارد.
سکانس‌هایی از این فیلم را با هم تماشا کنیم.