آخرین خبر/ فاطیما بهارمست با انتشار این عکس نوشت: ۲۴ 🎂
پ.ن: ممنونم از همه ی تبریکاتون 
فاطیما بهارمست از کودکی اجرای برنامه‌های عموپورنگ را بر عهده داشته است.