آخرین خبر/ این‌طوری پژمان جمشیدی از فوتبال به دنیای بازیگری شوت شد.