سوره سینما/ ایرانیان با دریافت ۹۰ هزار و ۶۴۰ کارت اهدای عضو در مدت‌زمان ۲۴ ساعت توانستند رکورد جدیدی در جهان ثبت کنند.
پس از پخش آیتم «اهدای عضو» در برنامه «عصرجدید» و توضیح احسان علیخانی، مجری برنامه درباره نحوه دریافت کارت اهدای عضو و تاثیر آن بر ارتقای فرهنگ مقدس اهدای عضو، طی ۲۴ ساعت، ۹۰ هزار و ۶۴۰ ایرانی از طریق «سامانه انجمن اهدای عضو ایرانیان» برای کارت اهدای عضو ثبت نام کردند.
با همکاری رسانه ملی و حمایت مردم نوع دوست ایران، دریافت این تعداد کارت اهدای عضو در ۲۴ ساعت رکورد جدیدی را در جهان ثبت کرد.
متوسط دریافت روزانه کارت اهدای عضو در روزهای عادی، ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه است که پس از همکاری برنامه «عصرجدید» با انجمن اهدای عضو ایرانیان این عدد ۴۵۰ برابر افزایش یافت.