آخرین خبر/ شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت: اینجا خیلی کوچولو بودی اخه فندق من .