آخرین خبر/ شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت: واقعا اگه نبات تو عکس نباشه لایک نمیکنید؟