آخرین خبر/ ساره بیات با انتشار این عکس نوشت: زوج نمونه، فرشته های زیبای من، سالگرد ازدواجتون مبارک خوشبخت باشید و رستگار.