مجله فیلم/ روش تربیتی اساتید علی نصیریان که زندگی‌اش را متحول کرد.