فیلیمو/ مهیار پوربابایی استعداد جوانی بود که در «جهان با من برقص» بازی کرد.