آخرین خبر/ مهمان شب گذشته برنامه دورهمی گوینده و بازیگر پیشکسوت کشورمان بود.