آخرین خبر/ جواد عزتی همچون سایر بازیگران و هنرمندان با انتشار تصویر سیروس گرجستانی اینطور نوشن:«عمو سیروس مهربان سفر به خیر...دیر یا زود دور هم جمع خواهیم شد🖤»