آخرین خبر/ کمد امیر سلیمانی از همسایه تازه در گذشته خود اینطور نوشت:«خونه عمو سیروس سه تا خونه با ما فاصله داره و‌من کیف میکردم وقتی یه بعدازظهرایی از سر کار بر میگشتم و میدیدم با بابا نشستن گل میگن و گل میشنفن. با لپای گل انداخته و لبخند شیرین و طنازی خاص خودش. عمو‌سیروس برای زندگیش برنامه های جدید و دراز مدت داشت. قرار نبود به این زودی بره یعنی اصلا بهش نمیومد که بخواد بره. لابد اونم مثل همه ما خسته شده بود و عزم رفتن کرده بود ولی اینجوری بی خبر و یهویی حق ما نبود. دیگه چه جوری بیایم تو کوچه و شما نباشی؟جات تو محله مون و بین هنرمندان همیشه خالیه. روحت شاد🖤
»