آخرین خبر/ مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت: «او هم گریخت
رسمش این نبود لوطی
مگه قرار نبود سگ بند رو با هم تو سینما ببینیم؟!
اما تو قرار رو بهم زدی پهلوون
دلم تنگت شد اقا جان
#سیروس_گرجستانی
#سگ_بند»