آخرین خبر/ حمیدرضا آذرنگ با انتشار این ویدئو نوشت:«مارو تنها گذاشتی؟!!
ازت توقع داشتم
های های های
سیروسِ جان
.
.
#سیروس_گرجستانی#پرنده#شد #آسمانت#شاد#رفیق»