آخرین خبر/ شهره سلطانی در توضیح این عکس نوشت:
آقای سیروس گرجستانی ......
سفر آسمانی شما..آغاز شد .....بدرود.... نور الهی شما را در بر قرار خواهد گرفت ..انشالله