آخرین خبر/ گوشه ای از مصاحبه رضا رشیدپور با سیروس گرجستانی مربوط به چند سال قبل.