آخرین خبر/ بهنوش بختیاری در اینستاگرامش نوشت:
یا امام رضا خودت میدونی که چه فقری گریبان این مردم رو گرفته....بلای کرونا...دزدی های بیشمار...میلاد شماست و تبریک من حقیر تغییری در زندگی هیچکس بوجود نمیاره،،،اما مثل همیشه مطمیٔن و معتقدم که شما میتونی ضامن ما باشی و درد مردم رو دوا کنی
تولدت مبارک یا امام رضای دوس داشتنی و مهربان