آخرین خبر/ مریم معصومی در اینستاپستش نوشت:
رفتنت غمگینم کرد بابا نصرت عشقی ،
همیشه شاد بودی همیشه در حال رقص و خوشحالی بودی، خداروشکر خوشحال زندگی کردی اون مدلی که دلت میخواست،
آخرین باری که منو دیدی گفتی دختر تو چرا از ده سال پیش تا الان جوون تر شدی؟!.. منم گفتم راز جوونیو باید از شما پرسید..☹.‌.. آرزوی صبر برای خانواده گرجستانی دارم بخصوص سیاوش گرجستانی پسر عزیزشون 🙏🖤؟