آخرین خبر/ روشنک گرامی در اینستاگرامش نوشت:
پدر بزرگ من متولد رشت بودن،بزرگ شده ی تهران،پدرشون آذری بودن و خیلی زود از پیش ما رفتن(تو سن ۶۸ سالگی) من تا ۱۹ سالگی بیشتر با پدر بزرگم زندگی کردم تا پدر و مادرم.
آقای گرجستانی منو یاد پدربزرگم مینداختن خیلی ناراحتم و حال امروز سودابه رو خیلی می فهمم.
امیدوارم قوی باشی سودابه جانم🤲🏻