آخرین خبر/ دورهمی امشب با حضور استاد مهدی فخیم زاده در ساعت ۲۳ از شبکه نسیم پخش می شود.