آخرین خبر/ هوتن شکیبا در اینستاگرامش نوشت:
ماسک بزنید دستاتونو بشورید و ضدعفونی کنید ولی اسراف نکنید!