آخرین خبر/ مهوش وقاری این ویدئو را به یاد مرحوم سیروس گرجستانی در اینستاگرامش منتشر کرد.