آخرین خبر/ هدی زین العابدین در اینستاگرامش نوشت:
بیش از هر هدیه ای
دلم میخواست
میتوانستم به بعضی آدم ها
کمی لیاقت هدیه بدهم....
عکس از : کیوان فرد 🙏🏻🌸