آخرین خبر/ شوخی امیرحسین قهرایی با رامبد جوان که باعث ناراحت شدن او شده بود.